Author: Active Group

ChatGPT đã quá phổ biến với chúng ta, nên hôm nay mình sẽ không nói về nó, không hướng dẫn sử dụng pla pla. Như tiêu đề “Hỏi ChatGPT các thông tin mới nhất bằng cách nào?” thì theo như chat GPT trả lời “Thông tin của tôi được cập nhật lần cuối vào ngày 2021-09”  nó không thể trả lơi được các thông tin mới nhất như giá vàng hôm nay, ngày hôm nay âm lịch, thời tiết hôm nay,… Nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng ChatGPT hỏi những câu hỏi mới nhất…

Read More