Services

Giới Thiệu

AG là Công ty Cổ phần được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam vào ngày 19 tháng 05 năm 2004 tại Hà Nội. Tên đăng ký kinh doanh chính thức của Công ty là “Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư & Công nghệ AG”. Tên giao dịch quốc tế là Active Group. Tên viết tắt là AG (AG GROUP ., JSC).

Bài viết mới nhất